OKINAWA SHORIN RYU TAISHINKAN CHIKARA DOJO ARGENTINA - HOMBU DOJO

 
Clases de Okinawa Karatedo Taishinkan
Martes y Jueves de 19.30 a 21.00 hs