OKINAWA KARATEDO SHORIN RYU TAISHINKAN HOMBU DOJO - URASOE-SHI OKINAWA KEN JAPON

OKINAWA KARATE-DO SHORIN RYU TAISHINKAN

 
KANCHO OSHIRO NOBUKO SENSEI - 8° DAN KYOSHI
Shorin Ryu Taishinkan - Okinawa Japón
Kata Passai Dai

LUIS LEMOS SENSEI - 7° DAN KYOSHI
Shorin Ryu Taishinkan - República Argentina
Kata Passai Sho

El Taishinkan en el Mundo !