15° CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE-DO SHORIN RYU TAISHINKAN ASSOCIATION - URASOE SHI OKINAWA JAPÓN 2019

15° Campeonato Shorin Ryu Karatedo Taishinkan Association
Budokan Urasoe-Shi Okinawa Japan 2019

Kancho Oshiro Nobuko Sensei
Directora Mundial de la Escuela Shorin Ryu Taishinkan

 

 

 

Autoridades en la Ceremonia de Apertura


 

 

 

 

 

Minasan Omedeto Gozaimasu !