O.K.K.O.A. ORGANIZACION DE KARATE-DO Y KOBU-DO OKINAWENSE DE ARGENTINA

 


O.K.K.O.A. 
Organización de Karate-Do y Kobu-Do Okinawense de Argentina

Akamine Shigehide - 9º Dan Hanshi - Matsubayashi Ryu
P r e s i d e n t e   H o n o r a r i o

Lemos Luis - 7º Dan Kyoshi - Shorin Ryu Taishinkan
P r e s i d e n t e


Una Organización que nuclea a las Escuelas Tradicionales de dento 
Okinawa Karatedo y Kobudo en la Republica Argentina