25 DE OCTUBRE DE 2021 FELIZ OKINAWA KARATE NO HI ! ( DIA MUNDIAL DEL OKINAWA KARATE ) LES DESEA EL TAISHINKAN CHIKARA DOJO

 

Ryuha Okinawa Karatedo Shorin Ryu Taishinkan en el embu del karate no hi Okinawa 2016